2014. január 27., hétfő

Arányi Miklós: Ráday utcán az eltűnt idő... - 3.rész

Másnap olyan erős robbanások rázták meg a környéket, hogy a házmester átterelt mindenkit a belső terembe, az úgynevezett LÉGO pincébe, ahol annak idején a lakók átvészelték az ostromot. Miki már többször hallott az egykori ostromról, meg hadifogságról, ahol apuka is volt és most büszkeség dagasztotta keblét, hogy ő is átélhet ilyesmit. Igyekezett a pillanathoz méltó komolyságot magára erőltetni, de egy óra múlva már kezdett izegni-mozogni, ahogyan a többi gyerek is. A termet viszont nem hagyhatták el és játszani sem lehetett igazán semmit, mert nagyon gyér volt a világítás és rettentő mocskos a padló, meg a falak.
Unalmában megfigyelte az embereket, felfedezett egy vasutas félét, meg egy másikat, akinek piszkos kötés volt a karján. Azelőtt sosem látta őket, biztosan a lövöldözés elől menekültek ide. Belehallgatott a felnőttek beszélgetésébe. Harmadik világháborút emlegettek, ami nagyon komoly dolognak tűnt, aztán meg valami enszesekről beszéltek, akik hamarosan megjönnek, ezekről éppúgy nem tudott semmit elképzelni, mint az ávósokról.
Néhány nap telt így el a földalatti birodalomban. A külvilággal megszakadt szinte minden érintkezés. Csupán a házmesterné merészkedett ki néha. Egyszer felindulva mesélte, hogy egy fegyveres csoport akart bejönni a házba és a tetőn géppuska állást kiépíteni, de sikerült őket lebeszélni. Miki roppantul sajnálta, hogy nem lehetett jelen ennél az esetnél, rettentően szeretett volna látni testközelből fegyvereseket. A dörgésekhez, robbanásokhoz már egészen hozzászoktak. 
Valaki azt mesélte, hogy egy ágyúlövedék kettőbe törte a Bakáts téri templom tornyát. Próbálta elképzelni, milyen lehet a jól ismert templom torony nélkül és már előre örült, hogy ha kimennek, le is rajzolhatja.
Miki még csak életének hetedik évében járt, de már megtanulta, hogy a boldog napok nem tartanak örökké. Ahogyan elcsendesült a külvilág, úgy kezdett egyre fogyni a kis közösség. Amikor Sándor bácsiék is szedelődzködni kezdtek, Miki már biztosan tudta, hogy vége a szép napoknak.
Nehéz szívvel követte a többieket az emeletre. A nagyszobába belépve még jobban elszomorodott. Az összes ablak betört, a lakásban barátságtalan hideg, a padlón mindenfelé törmelék. A nagymama különösen dühös volt, mert a kötőgépet, amelyen egy szövetkezetnek bedolgozott, ugyancsak beborították az üvegcserepek. Dühösen csapkodta egy ronggyal és szidta az oroszokat. A ház csak egy nagyobb belövést kapott a harmadik emeleten a tető alatt, éppen a Körmöcziék lakása felett, akik nem kis büszkeséggel fogadták a ház lakóinak szörnyülködését és álmélkodását, pedig a lakásuk valójában egyáltalán nem sérült meg.
Hamarosan az utcára is kijuthatott. Anyukát kísérte el a nővéreivel, hogy segítsen hazacipelni a szatyrokat, kosarat. A csarnokban rengeteg ember tolongott, ide-oda lökdösték, az utolsó pillanatban tudott csak elugrani egy kétkerekű kézikocsi elől. Kétségbe esve kapaszkodott anyuka kezébe, nehogy elszakadjanak egymástól és ott maradjon elveszve abban a félelmetes forgatagban. Nyirkos hideg volt, kezdett fázni a lába és a füle, már meg is bánta, hogy kierőszakolta, hadd tartson ő is velük.
Az igazság az, hogy nagyon ki akart már menni megnézni, mi történt a környéken a harcok után. A barátságtalan lakásban sem volt semmi kedve egyedül maradni. Útközben a csarnok felé némi csalódással vette tudomásul, hogy errefelé a harcoknak nem sok új nyoma látszott. Mindenért hosszú sor állt és amikor végre sorra kerültek, anyuka ahelyett, hogy gyorsan elintézte volna a dolgát, aggodalmas arccal, hosszasan válogatott a zöldségek között, majd sértett hangú szóváltásba keveredett a mogorva, borostás ábrázatú árussal, aki svájci sapkát viselt, fekete körmű, durva kezeit pirosra csípte a hideg, a füle mögül egy ceruza csonkja kandikált ki és azzal zárta le a szóváltást, hogy ha nem tetszik anyukának az áru, hát nem kell megvenni, de ne tartsa fel a sort. Miki együtt érzett ugyan anyukával, de ugyanakkor kénytelen volt igazat adni az árusnak is és egy kicsit szégyellte magát, főleg, hogy a háta mögül is hallott méltatlankodó hangokat.

Aztán még sorba kellett állni a hentesnél is zsírért, majd megint máshol lisztért, tojásért. Egy végtelenségnek tűnt az egész, pedig nem tartott tovább egy óránál. Hazafelé úton anyuka tovább panaszkodott, hogy lehetetlen ilyen állapotok között normálisan élni, még az ostrom idején is jobb volt az ellátás és vajon meddig tűri még a Jóisten, hogy az oroszok és a  komcsik a nyakunkon üljenek. Miki úgy gondolta, hogy a zöldséges a csarnokban biztos egyike a komcsiknak, meg talán a házmesterné is az, mert anyuka rá is panaszkodott, hogy milyen közönséges és néha még iszik is.
Otthon az ablakokra újságpapírt feszítettek ki rajzszöggel és ettől nappal is sötét félhomály uralkodott mindenhol, csak hetek múltán került újra üveg az ablakkeretekbe. Miki talált két diónyi vasdarabot a muskátlis cserép földjébe fúródva, egy nagyobbat pedig az ablakpárkány külső, bádoggal fedett részében. Megmutatta apukának, aki felvilágosította, hogy ezek a repeszek, amelyek sok embert öltek meg már a háborúban. Évekig őrizte játékai között ezeket a vasdarabokat, amelyek mintha mágikus erővel bírtak volna. Iskolába egyelőre nem kellett menni, de ennek már nem örült annyira, kezdett unatkozni.
A karácsony sem volt olyan szép, mint korábban, az ajándékok szegényesre sikeredtek, ráadásul a csenevész kis fa hamar kiszáradt és egy este a gyertya lángjától tüzet fogott. Apuka a puszta kezével próbálta oltani, míg anyuka be nem futott egy kanna vízzel, amit ráloccsantott a lángoló fára. A tűz kialudt, a szerencsétlen csapzott fa a padlóra zuhant, a kőkemény szaloncukrok száraz koppanással szóródtak szét a padlón és apuka kezét pedig be kellett kötni, olyan csúnyán összeégette. A rádióban üzenetek követték egymást, melyben családtagok, ismerősök keresték hozzátartozóikat, vagy üzentek valahonnan a külvilágból. Gyakran felhangzott egy szám, melyben az énekesnő azt dalolta, hogy oly távol messze van hazám.
Január elején az élet visszalendült régi kerékvágásába. Miki újra járt iskolába, de tanítás még nem volt, csak napközi. Itt mindjárt tanult egy mondókát, amit otthon is nagy sikerrel adott elő: "Egy forint a forró lángos, le van szarva Kádár János". Nem tudta ugyan, kicsoda Kádár János, de olyan jó, pattogós kis mondóka volt.
A napköziből hazafelé menet nem a szokott úton jött, hanem tett egy kitérőt a Hőgyes Endre utcán ki az Üllői útra. Itt nem tudott betelni a pusztítás látványával. Házak teljesen kibelezve, csupasz falak, egy semmibe nyíló ajtó, egy esküvői kép a falon valahol a harmadik emeleten, amely már nem létezik. A Kilián Laktanyának az egész sarka hiányzott, pedig méter vastag falai voltak.
A legizgalmasabb látványt mégis a sárga ház nyújtotta a Mária utca és az Üllői út sarkán, szemben a klinikával. Ezt úgy lyuggatták át a lövedékek, mint az ementáli sajtot. Hetekig dolgozott otthon a rajzán, nap, mint nap visszalátogatva a helyszínre, hogy megfigyelhessen minden apró részletet.
Felfigyelt egy új kifejezésre, mely gyakran megütötte fülét, mikor felnőttek beszélgetését próbálta kihallgatni. Disszidálás! Baromi jól hangzott, volt ritmusa, dallama, ahogy mondogatta magában. Na és a jelentése! Valami izgalmas, tiltott és valószínűleg remek dolog lehet, legalábbis amit a felnőttek jelentőségteljes pusmogásából ki tudott venni. Egy dolog teljesen világos volt számára, akik disszidáltak, azok eltűntek és egyhamar nem jönnek vissza. Biztos valami nagyon tiltott dolgot is csinálhattak egyidejüleg, mert különben egyszerűen csak elutaztak volna külföldre. Hogy ez a tiltott dolog miben nyilvánult meg pontosan, az Miki előtt még néhány évig rejtve maradt.
Társaival játszva a Bakáts téren, vagy az Uttörő téren, amit ma már Markusovszky térnek hívnak, gyakran emlegették, hogy jó lenne disszidálni. És aztán áhítattal ejtettek ki olyan szavakat, hogy Szaud-Arábia, Porto Rico, Venezuela, Argentína...
Egy alkalommal nagy öröm érte. Összegyűlt tíz ötöse és tényleg megkapta a tíz forintot, ahogyan apuka ígérte. Ráadásul egy ropogós papírpénz formájában. Gyönyörűséggel fogdosta, szagolgatta, hajlítgatta. Egyik oldalán Petőfi meglehetősen mogorván nézett rá, sokkal érdekesebb volt a hátoldal, ahol a folyópart árnyas fái alatt juhászbojtár furulyázott, egy asszony meg egy kisgyerek pedig hallgatta.
Kicsit sajnálta, hogy megváljon ettől a szép zöld bankjegytől, de a takarékbélyeg sem utolsó mulatság. Azok a szép zsiráfok, tigrisek, sasok, meg mozdonyok! Ráadásul a sarkukba oda van írva, mennyit érnek és remek érzés szépen összeadni a katonás sorrendbe ragasztott bélyegeket és egyszer csak kijön a bűvös szám, egy igaz bőr futball labda ára. Ha egy ilyen labdája lenne, még a nagy Berkes, vagy a Szilágyi is beválasztaná a csapatába az elsők között.
Nem tudta megállni, hogy mielőtt az Ida néninél, a napközis tanárnőnél beváltotta volna, el ne dicsekedjen vele a társainál. Egyszer csak a nagy Berkes közelített hozzá néhány segédjével. Egy pillanatra megállt a szívverése, de aztán a nagy Berkes arcán tükröződő jóindulatú mosoly megnyugtatta és egyszeriben nagyon kíváncsi lett, mit is akarhatnak tőle.
A nagy Berkes rögtön rátért a tárgyra. Óriási üzletet kínált. A ropogós tíz forintosért cserébe egy egész bélyeggyűjteményt. Igaz, nem iskolai takarékbélyeget, amit a megfelelő füzetbe lehet ragasztani, hanem csak úgy ömlesztve, de tényleg nagyon sokat, rajtuk mindenféle komoly férfi arcok, fegyveres harcosok, paloták, furcsa növények, gyümölcsök. Miki ugyan érezte, hogy talán nem a leghelyesebb, amit tesz, de nem tudott ellenállni a bélyegek sokaságának, ráadásul hogyan utasíthatna vissza ekkora megtiszteltetést, hogy maga a nagy Berkes kínál neki üzletet.
A csere létrejött és máris sereglettek köré társai, hogy megcsodálják kincseit. Hamarosan rá is kellett szólnia némelyikre, hogy nehogy már elvigyen a gyűjteményből egy darabot is. Az meg méltatlankodva visszaszólt: - Neked annyi van, igazán nekem adhatnád ezt ! - Erre a többiek is bólogattak. Még mielőtt széthordták volna a gyűjteményt, betoppant a napközibe anyuka, hogy befizesse az ebédpénzt. Sugárzó arccal dicsekedett el neki, milyen remek üzletet csinált, ám pillanatok alatt lehervadt arcáról a lelkesedés. Anyuka
szemüvege csak úgy szikrázott a dühtől. Energikusan megragadta Miki karját és odarángatta Ida nénihez.
Hamarosan szólították a nagy Berkest, aki vonakodva ugyan, de kénytelen volt visszaadni a tízest, bár eljátszotta, hogy a bélyegekből már hiányzik, de nem járt sikerrel. Miki legszívesebben a föld alá süllyedt volna szégyenében. Még szerencse, hogy a nagy Berkes is láthatta, nem ő a hibás, nem tehet róla, hogy éppen akkor toppant be az anyukája. A tízforintosért kapott bélyegeket ott helyben a napközis tanárnő szeme láttára kellett beragasztania a takarékkönyvbe. Most valahogy nem okozott olyan gyönyörűséget, mint máskor. Társai kaján pillantása elől is szeretett volna mielőbb eltűnni, alig várta, hogy megkezdődjön a tanítás.
Később egyébként kiderült, hogy a nagy Berkes és társai nem valami pillanatnyi szeszélyből kínálták fel megvételre a bélyeggyűjteményt. Tudatosan gyűjtöttek. De nem futball labdára. Disszidálni akartak! Egy szürke hajnalon a Petőfi hídon fülelték le őket a rendőrök, batyuval a hátukon.

A harcok emléke halványult. A házak falait csúfító lukakat téglával töltötték ki, az ablakokat beüvegezték, a járdák mellől eltűnt a törmelék. A Bakáts téri templomban ismét a főoltár előtt zajlott a mise és Miki alig várta már a végét, mert viszketett a lábszára, égett a talpa, vagy éppen rettenetesen tüsszentenie kellett, de nem volt nála zsebkendő.

A templom oldala és az iskola közötti úttest aszfaltján krétával be volt jelölve a négy, egymáshoz illeszkedő négyzet és kora délutántól késő estig zajlottak a lábtengó csaták. Miki jobbára a járdán csoportosuló bámészkodók számát gyarapította. Pipaszár lábaival képtelen volt olyan biztonsággal megszelídíteni a levegőben a gumilabdát, ahogy ezt a Gedeon Géza, vagy a Szilágyi tudta. Minden ötösét odaadta volna, hogy úgy tudjon dekázni, olyan eleganciával tudjon cselezni, mint ők.
Folytatódik...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése