2016. április 22., péntek

Lovas Zoltán: Béri Balogh Ádám fája

Ritka az olyan ember, aki újságíróként, közéleti személyiségként, napi megszólalóként egyaránt karizmatikus, hiteles, hű előző napi önmagához, írásai, megjelenései összecsengenek önnönmagával. Ilyennek tartom Zolit, akit van szerencsém csöppet személyesen is ismerni. A nap huszonnégy órájában tud jelen lenni az ember életében, ha akarja és hagyja az ember. Ismerni vélem gondolatait, érzéseit, hozzáállását az élet dolgaihoz. Egyet is értek vele. Rengetegszer érzem úgy, hogy amit megírt, azt helyettem írta meg. S ahogyan leírta, az vitán felül az ő védjegye, melyet a pillanat töredéke alatt történő csöppnyi hangulatteremtésnek, odavetett érzelmi pamacsnak, érzésfoszlánynak hívok és érzek. Ugyanide sorolom hosszabbnak tűnő, kimerítő és körültekintő eszmefuttatásait témákról, mint például az alábbi emlékezését múltjáról, egy fáról, a fákról egyáltalán, a hozzájuk való kötődéséről, valamint a benne gyökerezőekről. Fákról, érzésekről, emberekről, amikhez s akikhez hű marad ő is, én is, míg csak élünk.

"most mesélek nektek egy igaz mesét a Béri Balogh Ádám kuruc brigadáros fájáról...
Hajdanán, az ötvenes évek második, a hatvanas évek első felében, igen kis gyermekként tavasztól-őszig gyakorta voltam Szekszárdon onokaként Lovasmama és Lovaspapa vendége. A mama apám tolnai sváb anyja volt, a papa meg egy derék magyar parasztember, ki hatvan volt már mikor a mamát elvette, ki ötven volt már mikor összebútoroztak, valamikor a negyvenes évek legvégén. Szekszárdon, a Tinódi utcában éltek, kis földszintes, udvaros parasztházban, a Séd patak mellett.
A papának nem akaródzott bemenni a TSZ-be, nem is ment bele soha. Hagytak neki valami kis akácost fenn a szekszárdi Szőlőhegy hátában, meg valami kis búzásföldet a kakasdi határban, no meg egy csíknyi szőlőt a csatári határban. Ebből, meg az udvarban nevelt csirkékből, és disznókból éldegéltek a mama meg a papa. Csapvíz volt, többnyire ihatatlan rozsdás, de csatorna persze nem, budi az udvarban, a kukoricásgóré tövében. A konyhában egy sparhelt, főzni, fűteni, mosdóvizet melegíteni azon lehetett.
No de, szavam ne feledjem: vissza a fához, a Béri Balog Ádám fájához. Mely ott állott a Szekszárdot Moháccsal összekötő, a Sárközön átvezető országút szélén, Szekszárd csatári határában, jelezve a helyet ahol a szőlősföldek és a város összeértek. A fa az én gyermekkoromban még szépen zöldellt, óriási szil volt, bár már látszott rajta a kor, a majd' 300 év. Amikor csak a szőlősbe mentünk a papával, vagy este megfáradva onnan jöttünk, minden alkalommal elmondta a papa oldalt nézve, hunyorítva egyet a huncut szemével, hogy na ez a Béri Balog Ádám fája. Ily módon megsüvegelve a fát, Béri Balogot, a kurucokat, meg tán még a jóistent is. Ez a kiszólás hozzátartozott az úthoz. A szőlős amúgy ott volt, négy vagy öt csíkkal arrébb, a fától nem messze.
A régi fát valamikor a hetvenes években ki kellett vágni, mert már az útra roskadt. Ültettek helyette másikat, mi mostanára már sudárrá terebélyesedett. A Béri Balog Ádámnak, kit ez alatt a fa alatt fogtak el a labancok, kell egy fa. Jár neki. Ez a fa maga a szülőföld. S minden régi fa az, mindnek megvan a maga meséje, megvan az a kapocs mi közte és emberöltőkön át ennek a földnek a szülöttjei között fennállt. Ezeket a fákat féltették, óvták, számon tartották. Tisztességes ember el nem ment soha mellettük anélkül, hogy rájuk jó szemmel ne nézzen. S egyáltalán. Tisztességes magyar parasztember fát ok és ész nélkül soha ki nem vágott. Inkább csak ültetett. A fák szinte családtagok voltak mindig is. S nemcsak a gyümölcsfák. A fa árnyékot vetett, a nyári melegben oltalmat adott.
És ide most könnyű lenne valami vörös farkat írni, de nem teszem. Egyszerűen csak örülök, hogy vissza tudtam gondolni a Béri Balog Ádám fájára, a rég meghalt mamára és papára, a kockaköves útra, a szőlősre. A gyökereimre. Vannak olyan fák, amelyek a lelkünkben nőttek nagyra. Azokat nem lehet csak úgy kivágni."

Forrás: FB, 2016. április 21.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése